Onboarding test

Họ tên của bạn *

Giới thiệu về Sao Kim ngắn gọn theo cách của bạn *

Tên gọi Sao Kim mang ý nghĩa gì? *

Đâu KHÔNG phải lý do khách hàng lựa chọn Sao Kim (chọn 5 mục)? *

Nêu 6 giá trị cốt lõi của Sao Kim? *

Theo bạn giá trị cốt lõi có ý nghĩa gì? *


Chọn 5 dịch vụ mà Sao Kim không cung cấp? *

Đăng ký bản quyền khác gì đăng ký thương hiệu? *

Có mấy hình thức tra cứu tên thương hiệu? Kể tên *

Sao Kim cung cấp các dịch vụ pháp lý nào ? *

Để hiểu một dịch vụ bạn cần biết những thông tin gì? *

Đâu là quy trình bán hàng đúng? *

Tìm các chữ G không xuất hiện trong quy trình của Sao Kim *

Đâu là nhu cầu thực sự của khách hàng? *

Chọn từ khóa biểu thị cho thang hợp tác? *

Tên thương hiệu tốt cần đảm bảo những gì? *

Giá dịch vụ đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào gì? *