BÁO CÁO THỬ VIỆC

Hướng dẫn thực hiện

Để bắt đầu thực hiện báo cáo, bạn hãy đọc các hướng dẫn dưới đây để hiểu rõ các thông tin cần điền

Các công việc đã triển khai và kết quả:

Trong phần này bạn liệt kê các công việc đã thực hiện trong tháng thử việc. Bắt đầu bằng việc đánh số và xuống dòng khi liệt kê từng công việc. Ví dụ: 1) Dự án ABC: Ký được hợp đồng doanh thu xxx triệu, triển khai xong phần logo.

Đánh giá hiệu quả công việc:

Nêu ra những đánh giá tổng quan về các công việc đã thực hiện 

Ý kiến nguyện vọng với công ty:

Nêu các vướng mắc, khó khăn trong công việc (nếu có); các đề xuất hoặc giải pháo đối với các vấn đề; các nguyện vọng với công ty ...

Tự đánh giá :

Bạn sẽ có một danh mục các đánh giá để hoàn thành. Hãy chấm điểm một cách trung thực nhất với những gì bạn đã thực hiện. 

Chúc bạn thành công!

Liệt kê các công việc đã triển khai và kết quả

Đánh giá hiệu quả công việc

Ý kiến nguyện vọng đề xuất

Tự đánh giá

Cần cải thiệnTrung bìnhKháTốtRất tốt
Hoàn thành khối lượng công việc được giao
Đảm bảo chất lượng cho các công việc được giao
Đảm bảo tiến độ cho các công việc được giao
Đáp ứng kiến thức, kỹ năng cho công việc
Khả năng giao tiếp với khách hàng
Khả năng phối hợp với đồng nghiệp
Tuân thủ các quy định và kỷ luật lao động