Bảng tin Công ty mailing list archives

[ICC] TỔ ONG No1

bởi
Duong Minh Hoang
- 26/06/2019 06:58:53
0.Bìa.png
1. Giới thiệu về.png
2. Chính sách công ty_.png
3. Chúc mừng sinh nhật.png

5. tìm kiếm.png
6.  Một số cách thực hành_.jpg
Bản tin nội bộ được ra mắt với vai trò giúp cho toàn thể nhân viên hiểu và theo dõi được mọi hoạt động của công ty, cung cấp các thông tin hữu ích, qua đó mong muốn tăng cường tinh thần gắn kết giữa các thành viên Sao Kim. Tên “Tổ Ong” được lựa chọn cho bản tin với hy vọng chúng ta sẽ là 1 tập thể gồm những chú ong siêng năng, cần mẫn.