Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Trần Thị Kiều Hương

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 02/04/2019 04:19:59

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Trần Thị Kiều Hương sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Copywriter in Copywriting team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.