Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Vương

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 01/04/2019 04:43:22

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Vương sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.