Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Phương Anh Nguyễn

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 12/03/2019 06:47:36

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Phương Anh Nguyễn sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.