Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Phạm Kinh Triều

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 11/03/2019 01:53:04

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Phạm Kinh Triều sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Creative Designer in Design Team 1. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.