Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Vũ Hồng Hà Anh - Tư vấn chiến lược

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 04/03/2019 02:33:50

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Vũ Hồng Hà Anh - Tư vấn chiến lược sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Chuyên viên tư vấn thương hiệu in Consulting team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.