Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Hoàng Thị Lựu - Sales mảng in ấn

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 25/02/2019 04:05:19

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Hoàng Thị Lựu - Sales mảng in ấn sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.