Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Đặng Vũ Hoàng

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 27/10/2018 01:42:59

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Đặng Vũ Hoàng sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Marketing Executive in Marketing team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.