Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Hồng Vân

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 18/10/2018 11:10:00

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Hồng Vân sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive in Sales Team 1. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.