Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Hương

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 03/09/2019 06:22:36

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Hương sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.