Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Hoài Phong

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 01/08/2019 03:50:51

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Hoài Phong sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive in Sales Team 2. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.