Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Trần Thị Kim The

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 11/07/2019 02:01:35

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Trần Thị Kim The sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Director in BOD. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.