Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thanh Bình

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 29/06/2019 08:03:30

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thanh Bình sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Marketing Manager in Marketing team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.