Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Thái Thị Quỳnh Nhi

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 24/05/2019 02:33:47

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Thái Thị Quỳnh Nhi sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.