Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Hồ Nguyễn Hiếu Thanh

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 13/05/2019 00:57:13

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Hồ Nguyễn Hiếu Thanh sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Sales Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.