Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Phương

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 12/04/2021 02:17:44

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Phương sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Brand Consultant in BRAND CONSULTING. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.