Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Lê Hoàng Kiên

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 07/04/2021 02:32:50

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Lê Hoàng Kiên sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Creative Designer in DESIGN HN. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.