Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Bùi Hải Mai Anh

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 09/03/2021 04:25:16

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Bùi Hải Mai Anh sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Manager .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.