Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Đỗ Mạnh Hiếu

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 29/10/2020 02:47:40

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Đỗ Mạnh Hiếu sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Web Developer in IT. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.