Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Trần Thu Trang

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 08/07/2020 07:51:24

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Trần Thu Trang sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Copywriter in COPYWRITER. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.