Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Trần Văn Hiển

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 05/07/2020 08:38:46

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Trần Văn Hiển sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Web Developer in IT. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.