Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Chung Nguyễn

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 01/07/2020 06:54:37

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Chung Nguyễn sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.