Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng daotramy68@gmail.com

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 01/07/2020 06:49:42

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là daotramy68@gmail.com sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.