Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Đặng Thanh Hải

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 01/07/2020 06:44:05

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Đặng Thanh Hải sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Account Executive .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.