Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Ngô Phương An

bởi
Nguyen Thi Lanh
- 12/06/2020 04:34:26

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Ngô Phương An sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Creative Designer in DESIGN HN. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.