Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Lê Bùi An Nhiên

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 11/06/2020 16:34:27

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Lê Bùi An Nhiên sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Copywriter in COPYWRITER. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.