Bảng tin Công ty mailing list archives

Chào mừng Nguyễn Thị Thanh Hải

bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
- 10/09/2019 16:34:12

Chào mọi người,

Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới của công ty là Nguyễn Thị Thanh Hải sẽ tham gia cùng chúng ta với vai trò Content Writer in Copywriting team. .

Hãy chào đón anh/chị và giúp đỡ anh/cô hòa nhập vào môi trường làm việc nhé.