Welcome!

Để tham gia thảo luận bạn cần có tài khoản của SaoKimer, liên hệ với bộ phận HR để được hỗ trợ. 

Dưới đây là các forum sẵn có trong hệ thống, một số forum bị ẩn nếu bạn chưa đăng nhập như một SaoKimer:

  • Sáng tạo - Đổi mới: Góc để các SaoKimer đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
  • Phong trào:  Các hoạt động phong trào, tập thể, phát động ăn chơi tại Sao Kim
  • Người Sao Kim: Nơi chia sẻ về văn hóa Sao Kim, các gương người tốt, việc tốt, nơi biểu dương khen thưởng thành tích của  SaoKimer
  • Kinh doanh: Các thông tin hữu ích về thị trường, ngành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty
  • Hỏi và đáp:  Hỏi bất cứ điều gì và nhận câu trả lời từ đồng nghiệp
  • Wiki SaoKimer: Kho tổng hợp các kiến thức về hoạt động của Sao Kim dành riêng cho SaoKimer. Không thảo luận tại đây. 

Happy browsing ! 

Huy chương

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful. Badges appear on your profile page, and your posts.

Good Job 16 awarded users You did great at your job.

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Nơi chia sẻ về văn hóa Sao Kim, các gương người tốt, việc tốt, nơi biểu dương khen thưởng thành tích của SaoKimer Read Guidelines