Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Những cuốn Sổ tay - Cánh cửa đến với ngôi nhà Sao Kim

Bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
on 09:41, 03/07/2019 361 lượt xem

Các thành viên Sao Kim thân mến,

Ngạn ngữ có câu "Đến Rome hãy làm như người Roma". Câu này muốn nói đến văn hóa và quy tắc mỗi nơi mỗi khác. Mọi người khi tham gia vào một cộng đồng cần có hiểu biết về văn hóa và quy tắc của cộng đồng đó.

Thật may mắn, khi tham gia vào Sao Kim, chúng ta đã có những cuốn sổ tay nhỏ để nhanh chóng hiểu và thực hành văn hóa cũng như những quy tắc của tổ chức. Dưới đây là đường link và ý nghĩa của từng cuốn sổ tay để bạn tham khảo:

Chuyên mục Sổ tay  

Link: https://saokim.net/slides/so-tay-nhan-vien-4 

Các cuốn sổ tay đã phát hành:

  1. Sổ tay nhân viên Sao Kim

  2. Sổ tay văn hóa

  3. Sổ tay kinh doanh

  4. Sổ tay dịch vụ

  5. Sổ tay quy trình


Hãy tìm hiểu để vận dụng và phát huy nhé bạn!


Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 09:41, 03/07/2019
Seen: 361 times
Last updated: 09:41, 03/07/2019