Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn người mới gia nhập Công ty

Bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
on 07:26, 13/05/2019 509 lượt xem

Chào mừng bạn đến với Sao Kim, dưới đây là các thông tin hữu ích giúp bạn bắt đầu tìm hiểu về Công việc và Công ty

 

 1. Thủ tục và hồ sơ
 2. Kênh thông tin của Sao Kim
 3. Hệ thống và tài khoản
 4. Sổ tay nhân viên và Sổ tay văn hóa
 5. Thông tin và lưu trữ thông tin
 6. Danh bạ điện thoại 
 7. Danh sách công việc hội nhập
 8. Danh sách các bài đào 
 9. Kế hoạch thử việc
 10. Báo cáo công việc

0

Nguyễn Thanh Tuấn

--Nguyễn Thanh Tuấn--
--Nguyễn Thanh Tuấn--
Nguyễn Thanh Tuấn
Mở 07:33, 13/05/2019

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ

Để bắt đầu bạn cần thực hiện các thủ tục bắt buộc về hồ sơ lao động bằng cách nộp lại các giấy tờ sau cho bộ phận nhân sự:

1. Thư ứng tuyển

2. Sơ yếu lý lịch theo qui định của nhà nước (có công chứng tại địa phương và có dán ảnh dấu giáp lai)

3. CV tự thuật

4. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

5. Bản photo Giấy CMND có công chứng.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe.

7. Bằng tốt nghiệp ĐH (hoặc bằng cấp có giá trị cao nhất)

8. Sổ hộ khẩu có công chứng

9. 02 ảnh 3x4 & 02 ảnh  4x6 cm

Nếu giấy tờ nào cần thời gian chuẩn bị, hãy cho bộ phận nhân sự biết để được hướng dẫn.


HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI SAO KIM

Các kênh thông tin nội bộ của Sao Kim gồm có:

 • - Web site chính của công ty: www.saokim.com.vn 
 • - Fanpage của Công ty: https://facebook.com/saokim.branding  
 • - Hệ thống Odoo ERP (CRM, Nhân sự, Kế toán, Tài sản … ): http://saokim.net/web   
 • - Hệ thống phần mềm quản lý dự án: https://pm.saokim.com.vn 
 • - Hệ thống thư điện tử nội bộ: tennv@saokim.com.vn 
 • - Hệ thống trao đổi tin nhắn nhanh Google Hangout
 • - Hệ thống mạng nội bộ, máy chủ
 • - Họp chi nhánh, phòng, ban
 • - Văn bản, thông báo
 • - Ngoài ra, tùy vào chức năng từng bộ phận có thể sử dụng các hệ thống trao đổi thông tin riêng.

TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP

Tùy theo bộ phận phòng ban, bạn được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống nội bộ của Sao Kim bao gồm:


PC/ Laptop

Tài khoản được cung cấp khi bắt đầu công việc


Email:

User:   Username, ví dụ hungnt

Link: https://saokim.net/forum


DMS File server: 

User:  hungnt (ví dụ)

Link: \\10.100.1.20\


PMS

User:  username, ví dụ hungnt

Link: https://pm.saokim.com.vn 


Diễn đàn

User: Email, ví dụ: hungnt@saokim.com.vn

Link: https://saokim.net/forum


Đào tạo nội bộ

User: Email

Link: https://saokim.net/slidesSaoKim CRM

User: Email

Link:  https://saokim.net/web#menu_id=226&action_id=313 


Sao Kim HRM

User: Email

Link:  https://saokim.net/web#menu_id=263&action=1056


CÁC CUỐN SỔ TAY

Bạn được cấp các cuốn sổ tay ngay khi bắt đầu vào công ty. Ngoài ra, bạn cũng có thể download bản mềm các cuốn sô tay này tại đây:

 • Sổ tay nhân viên
 • Sổ tay văn hóa
 • Sổ tay kinh doanhYour Reply


0

Nguyễn Thanh Tuấn

--Nguyễn Thanh Tuấn--
--Nguyễn Thanh Tuấn--
Nguyễn Thanh Tuấn
Mở 08:08, 13/05/2019

THÔNG TIN VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của Sao Kim được lưu trữ trên hệ thống máy chủ trung tâm theo từng phòng ban trong công ty. Dưới đây là quyền truy cập từng thư mục

Link: \\10.100.1.20
Your Reply


0

Nguyễn Thanh Tuấn

--Nguyễn Thanh Tuấn--
--Nguyễn Thanh Tuấn--
Nguyễn Thanh Tuấn
Mở 08:12, 13/05/2019

DANH SÁCH CÁC CÔNG VIỆC HỘI NHẬP CỦA BẠN

Trước ngày thử việc:

 • Thư mời thử việc
 • Hướng dẫn bắt đầu công việc
 • Các tài khoản nhân viên 

Ngày đầu tiên

 • Họp với bộ phận nhân sự
 • Nộp hồ sơ nhân sự 
 • Trao đổi về lộ trình thử việc
 • Giới thiệu và trao sổ tay nhân viên, sổ tay văn hóa
 • Giới thiệu với các thành viên trong team
 • Giới thiệu một vòng quanh văn phòng 
 • Giới thiệu về người quản lý và người hướng dẫn 
 • Nhận vị trí làm việc và thiết bị cá nhân/ thiết bị chung của văn phòng
 • Nhận thông tin các tài khoản phần mềm Tuần đầu tiên:

 • Training giới thiệu về hệ thống phần mềm & trao đổi thông tin 
 • Training về Intranet và lưu trữ dữ liệu 
 • Thảo luận về mô tả công việc và các kỳ vọng cần đạt được trong thời gian thử việc
 • Giao công việc cần hoàn thành
 • Thực hiện các chương trình đào tạo 
 • Thêm nhân viên vào các nhóm thảo luận công việc
 • Thường xuyên trao đổi với nhân viên về công việc và các vướng mắc
 • Kiểm tra mức độ tiếp nhận đào tạo của nhân viên
 • Kiểm tra mức độ sẵn sàng công việc của nhân viên 
 • Đánh giá về trải nghiệm hòa nhập công việc (Tự động) 


Sau 1 tháng

 • Giao công việc và mục tiêu cho nhân viên mới
 • Setup định kỳ các buổi review đánh giá công việc
 • Đảm bảo ứng viên theo sát lộ trình thử việc
 • Bài đánh giá 1/2 quá trình thử việc 


Sau 2 tháng

 • Giao các mục tiêu và công việc
 • Theo dõi và hỗ trợ thường xuyên trong công việc 
 • Đánh giá quá trình thử việc 
 • Quyết định về thử việc Your Reply


0

Nguyễn Thanh Tuấn

--Nguyễn Thanh Tuấn--
--Nguyễn Thanh Tuấn--
Nguyễn Thanh Tuấn
Mở 08:43, 13/05/2019

BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Các báo cáo bạn cần thực hiện trong thời gian thử việc:

- Báo cáo công việc hàng tuần: gửi vào ngày thứ 6 trước khi kết thúc công việc tới email của quản lý trực tiếp.

- Báo cáo công việc thử việc 1 tháng, 2 tháng: thực hiện qua form mẫu được bộ phận nhân sự gửi qua

- Thực hiện các khảo sát về trải nghiệm hội nhập công việc, gồm khảo sát sau gia nhập 1 tuần và 1 tháng.

Mẫu nội dung báo cáo tuần gồm:

- Các công việc đã làm trong tuần, kết quả và đánh giá

- Các vấn đề khó khăn vướng mắc gặp phải

- Đề xuất các giải pháp công việc

- Lên kế hoạch công việc cho tuần sắp tới.Your Reply


0

Nguyễn Thanh Tuấn

--Nguyễn Thanh Tuấn--
--Nguyễn Thanh Tuấn--
Nguyễn Thanh Tuấn
Mở 08:38, 13/05/2019

KẾ HOẠCH THỬ VIỆC

Dưới đây là lộ trình 60 ngày thử việc mà bạn có thể tham khảo 

Dành cho Account Executive
Your Reply

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 07:26, 13/05/2019
Seen: 509 times
Last updated: 08:43, 13/05/2019