Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tôi muốn post 1 topic mới nhưng không biết post vào đâu?

Bởi
Nguyễn Thanh Tuấn
on 09:46, 03/07/2019 362 lượt xem

Dưới đây là ý nghĩa của từng diễn đàn để bạn tham khảo:


  • Sáng tạo - Đổi mới: Góc để người Sao Kim đề xuất mọi ý tưởng làm cho công việc và cuộc sống tạo Sao Kim trở lên tuyệt vời hơn.
  • Phong trào Ăn chơi:  Các hoạt động phong trào, tập thể, phát động ăn chơi tại Sao Kim
  • Người Sao Kim: Nơi chia sẻ về văn hóa Sao Kim, các gương người tốt, việc tốt, nơi biểu dương khen thưởng thành tích của người Sao Kim  
  • Kho kiến thức: Các thông tin hữu ích về thị trường, ngành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty
  • Hỏi gì đáp nấy!:  Hỏi bất cứ điều gì và nhận câu trả lời từ đồng nghiệp
  • Wiki SaoKim: Kho tổng hợp các kiến thức về hoạt động của Sao Kim dành riêng cho người Sao Kim.  
  • Khu đón tiếp: Dành để chào mừng các thành viên mới, nếu bạn chưa rõ nội dung post vào đâu, hãy thử nghiệm ở đây nhé.

Thêm bình luận

Theo dõi chủ đề này

Giới thiệu về chủ đề

Hỏi bất cứ điều gì và nhận câu trả lời từ đồng nghiệp Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 09:46, 03/07/2019
Seen: 362 times
Last updated: 09:46, 03/07/2019